Calperos. Wapń nr 1 w Polsce*

*

Based on internal analysis by Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. using data from the following source: IQVIA Poland Phamascope for the period 12/2022; September to November 2022, OTC3: 04F1C CALCIUM SUPPLEMEN., Units & Values reflecting estimates of real-world activity. Copyright IQVIA. All rights reserved.

Wskazania
do stosowania
preparatu

 • Stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń: okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży oraz w przebiegu ciąży i podczas laktacji.
 • Niska podaż wapnia z dietą pokarmową.
 • Zaburzenia wchłaniania zwrotnego wapnia z kanalików nerkowych.
 • Hipokalcemia z hiperfosfatemią u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i zapobieganie wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej.
 • Profilaktycznie – uzupełniająco w kompleksowym leczeniu osteoporozy.
 • Stany po długotrwałym unieruchomieniu i okres rekonwalescencji
  (rehabilitacji ruchowej) po złamaniach kości.
 • Wspomagająco w leczeniu przeziębień i chorób alergicznych.

Kiedy
nie stosować
leku Calperos

 • Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek
  z pozostałych składników tego leku.
 • Zwiększone stężenie wapnia we krwi i nadmierne wydalanie wapnia w moczu, np. w nadczynności tarczycy, przytarczyc, przedawkowaniu witaminy D3, nowotworach odwapniających, takich jak szpiczaki i nowotworach dających przerzuty do kości, w ciężkiej niewydolności nerek nie leczonej dializami.
 • Kamica nerkowa.
 • Leczenie glikozydami nasercowymi.
 • Ciężka hiperkalciuria (mocz z nadmierną ilością wydalanego wapnia).

Calperos 500 mg

Skład

Wapń:

200 mg jonów wapnia, czyli 500 mg węglanu wapnia

Dawkowanie
i sposób podawania

Dorośli:

1 do 2 kapsułek twardych (od 200 do 400 mg wapnia zjonizowanego) 2 do 3 razy dziennie.

Dzieci powyżej 7 roku życia i młodzież:

1 kapsułka (200 mg wapnia) do 3 razy dziennie. Zaleca się zażywanie leku podczas posiłku.

Maksymalna dobowa dawka: 1200 mg wapnia.

Dostępne opakowania

30 kapsułek 200 kapsułek

Calperos 1000 mg

Skład

Wapń:

400 mg jonów wapnia, czyli 1000 mg węglanu wapnia

Dawkowanie
i sposób podawania

Tylko Dorośli:

1 kapsułka (400 mg wapnia) od 1 do 3 razy na dobę.

Maksymalna dobowa dawka:

1200 mg wapnia. Zaleca się zażywanie leku podczas posiłku.

Dostępne opakowania

30 kapsułek 100 kapsułek

PROFILAKTYCZNIE – UZUPEŁNIAJĄCO W KOMPLEKSOWYM LECZENIU OSTEOPOROZY

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: CALPEROS 500, 200 mg jonów wapnia, kapsułki twarde. CALPEROS 1000, 400 mg jonów wapnia, kapsułki twarde.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: CALPEROS 500 – jedna kapsułka twarda zawiera 200 mg jonów wapnia w postaci 500 mg wapnia węglanu (Calcii carbonas). CALPEROS 1000 – jedna kapsułka twarda zawiera 400 mg jonów wapnia w postaci 1000 mg wapnia węglanu (Calcii carbonas). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: indygotyna. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt CHPL 6.1.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:Kapsułki twarde.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE: Wskazaniami do stosowania produktu leczniczego Calperos są: stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń: okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży oraz w przebiegu ciąży i podczas laktacji; niska podaż wapnia w pożywieniu; zaburzenia wchłaniania zwrotnego wapnia z kanalików nerkowych; hipokalcemia z hiperfosfatemią u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i zapobieganie wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej; profilaktycznie – uzupełniająco w kompleksowym leczeniu osteoporozy; stany po długotrwałym unieruchomieniu i okres rekonwalescencji (rehabilitacji ruchowej) po złamaniach kości; wspomagająco w leczeniu przeziębień i chorób alergicznych.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: CALPEROS 500 – 6949;
CALPEROS 1000 – 6950 wydane przez Prezesa URPLWMiPB

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO: 16.04.2021 r.

Kategoria dostępności OTC – produkt dostępny bez przepisu lekarza.

Charakterystyka Produktu Leczniczego dostępna na stronie www.tevamed.pl