Dane
kontaktowe

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z.o.o

ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Adres korespondencyjny:
ul. Osmańska 12
02-823 Warszawa

tel: +48 22 345 93 00
faks: +48 22 345 93 01
e-mail: teva.polska@teva.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS nr 0000160077,
NIP: 525-22-70-954,
Regon: 015472115 

Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 zł
(wpłacony w całości)
www.teva.pl