Jedyny taki lek bez recepty*

*

Jedyny produkt leczniczy bez recepty zawierający calcium w dawce 500mg i witaminę D3 w dawce 2 000 IU – stan na dzień 26.07.2023

Wskazania do stosowania preparatu

 • Lek Calperos vita-D3 stanowi połączenie mineralnego wapnia i cholekalcyferolu, znanego również jako witamina D3. Substancje te są ważne w procesie tworzenia się kości.
 • Lek stosowany jest w leczeniu niedoboru wapnia i witaminy D u osób dorosłych.

Kiedy
nie stosować
leku Calperos vita-D3

 • jeśli pacjent ma uczulenie na wapń, witaminę D3 lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • jeśli pacjent ma duże stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia),
 • jeśli pacjent ma duże stężenie wapnia w moczu (hiperkalciuria),
 • jeśli u pacjenta stwierdzono nadczynność przytarczyc (hiperparatyroidyzm),
 • jeśli pacjent choruje na raka szpiku kostnego (szpiczak),
 • jeśli pacjent choruje na raka, który dał przerzuty do kości,
 • jeśli pacjent ma ograniczone ruchy kończyn (przedłużające się unieruchomienie), któremu towarzyszy hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono kamicę nerkową,
 • jeśli w nerkach pacjenta stwierdzono obecność złogów wapnia (wapnica nerek),
 • jeśli pacjent przyjmuje za duże ilości witaminy D (hiperwitaminoza D),
 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Calperos vita-D3

Skład

Calcium 500 mg + Cholecalciferolum (witamina D3) 2000 IU

Dawkowanie
i sposób podawania

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku, przyjmują 1 tabletkę do rozgryzania i żucia na dobę, co odpowiada 500 mg wapnia i 2000 IU (jednostek międzynarodowych) witaminy D3. Przed przyjęciem leku Calperos vita-D3 konieczne może być zastosowanie leku zawierającego wyższą dawkę witaminy D3 bez wapnia w celu uzyskania pożądanego poziomu witaminy D3. Lekarz rozpocznie takie leczenie w zależności od ciężkości choroby i odpowiedzi pacjenta na leczenie

Dostępne opakowania

30 tabletek do rozgryzania i żucia

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Calperos vita-D3, 500 mg + 2000 IU, tabletki do rozgryzania i żucia.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera: 500 mg wapnia (w postaci węglanu). 50 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 2000 IU witaminy D3 (w postaci koncentratu cholekalcyferolu, w postaci proszku). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 0,5 mg aspartamu (E 951), do 49,42 mg sorbitolu (E 420), 185 mg izomaltu (E 953), 3,85 mg sacharozy, 0,0116 mg alkoholu benzylowego oraz do 3 mg sodu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka do rozgryzania i żucia. Okrągła, biała tabletka o średnicy 18 mm.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE: 4.1. Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Calperos vita-D3 jest wskazany w leczeniu niedoboru wapnia i witaminy D u osób dorosłych.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: Pozwolenie nr 26720 wydane przez Prezesa URPLWMiPB 10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO: 26.11.2021 r.

Kategoria dostępności OTC – Produkt dostępny bez przepisu lekarza.

Charakterystyka Produktu Leczniczego dostępna na stronie www.tevamed.pl