Osteoporoza - metaboliczna choroba kości

Osteoporoza to dziś choroba cywilizacyjna. W Polsce choruje na nią ok. 3 mln osób, a zagrożonych jest aż 8 mln1! Dane wskazują, że liczba osób nią dotkniętych z roku na rok będzie wzrastać! Do 2035 r. wartość ta może zwiększyć się trzykrotnie2.

Czym jest osteoporoza -
cichy złodziej kości

Osteoporoza to metaboliczna choroba kości, charakteryzująca się:
  • Zmniejszeniem gęstości mineralnej kości,
  • Osłabieniem struktury przestrzennej kości
  • Oraz w rezultacie zwiększoną podatnością na złamania2.
Choroba ta nie daje wcześniejszych symptomów – w końcu utrata tkanki kostnej "nie boli" – to dlatego bywa nazywana "cichą epidemią" lub "cichym złodziejem kości".
Kość zdrowa
Kość dotknięta osteoporozą

Jakie są grupy ryzyka?

Chociaż osteoporoza dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn, zdecydowanie częściej występuje
w żeńskiej części populacji.

Stopień zagrożenia wzrasta z wiekiem – proces utraty tkanki kostnej zaczyna
się po 30 roku życia i nasila w okresie menopauzalnym3.

Kobiety w stadium przedmenopauzalnym (+40 lat)4

Proces utraty masy kostnej zaczyna sie po 30 roku życia!3

Kobiety w trakcie menopauzy
(~ 55 lat)4

40% kobiet w wieku 50+ ulegnie złamaniu kości na skutek osteoporozy.1

Kobiety po menopauzie4

Szybka utrata tkanki kostnej (2-3% rocznie).3

MENOPAUZA – ZWIĘKSZONE
ZAPOTRZEBOWANIE NA WAPŃ

W czasie menopauzy obniżeniu ulega poziom kobiecego hormonu – estrogenu. Odpowiedzialny jest on m.in. za tworzenie tkanki kostnej5. W rezultacie proces jej utraty gwałtownie przybiera na sile. Dlatego w okresie menopauzalnym rośnie zapotrzebowanie na wapń wśród kobiet.

Jak sprawdzić poziom
tkanki kostnej w organizmie?

Prawda jest taka, że nawet będąc w grupie ryzyka, nie zastanawiamy się nad konsekwencjami utraty tkanki kostnej – do czasu pierwszego złamania kości. Przed długi czas choroba przebiega bezobjawowo. Niestety najczęściej pacjent dowiaduje się o przypadłości, gdy ta już postępuje.

Warto wcześniej zbadać poziom tkanki kostnej. Należy poprosić lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie na badanie gęstości kości, tzw. densytometrię. Badanie jest szybkie i bezbolesne i pomoże stwierdzić, czy stan naszych kości jest właściwy.

Kluczem jest wczesna
profilaktyka

Czy można zniwelować skutki działania "cichego złodzieja kości"? Można. Kluczem jest wczesna i odpowiednia profilaktyka.

Dowiedz się więcej o profilaktyce

Kluczem jest wczesna
profilaktyka

Czy można zniwelować skutki działania "cichego złodzieja kości"? Można. Kluczem jest wczesna i odpowiednia profilaktyka.

Dowiedz się więcej o profilaktyce
1

Lorenz R., Zalecenia postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie w Polsce. Aktualizacja 2017, Endokrynologia Polska Tom/Volume 68; Suplement A

2

Czerwiński E., Synder M., Raport Osteoporoza – cicha epidemia w Polsce, Europejska Fundacja Osteoporozy i Chorób Mięśniowo – Szkieletowych, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, 2015 r.

3

Kanadys W, Oleszczuk J, Izoflawony a utrata masy kostnej u kobiet w okresie pomenopauzalnym, Wpływ produktów i preparatów z soi na metabolizm kostny, Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2007, s. 136-144

4

Badanie Ipsos Omnibus Study na zlecenie firmy Teva, marzec 2013

5

Wołczyński S., Kita K., Sierakowski S., Lewandowski B., Estrogeny i Sermy w profilaktyce i leczeniu osteoporozy postmenopauzalnej, Borgis – Nowa Medycyna 3/2004.

Nasz serwis używa plików cookies. Korzystając dalej z serwisu oznacza, iż akceptują Państwo politykę prywatności Teva. Więcej informacji na temat celów stosowania plików cookies przez serwis oraz możliwości samodzielnego określenia warunków stosowania plików cookies znajdą Państwo tutaj.
x